Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning (respijtzorg)

Respijtzorg is een tijdelijke of volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven.  Respijtzorg is een vorm van mantelzorgondersteuning. We noemen het ook wel vervangende mantelzorg. Door af en toe vrij te zijn van mantelzorgtaken, kunnen mantelzorgers hun eigen leven beter in balans houden en de zorg voor hun naaste langer volhouden. In dit filmpje wordt uitgelegd wat respijtzorg is, wat dat voor mantelzorgers kan betekenen.

De Buddy’s kunnen particulier worden ingezet, via een aanvullende zorgverzekering of via PGB (Persoonsgebonden budget) of WLZ (Wet langdurige zorg). Wij staan voor u en uw dierbaren klaar! Al onze Buddy’s zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), wij bieden geen medische zorg.

 

Meer over dienstverlening